Llatra, un ofici artesanal

La llatra es considera un dels oficis artesanals propis d’aquesta illa. Consisteix en el trenat de fulles seques d’un tipus de palmera local.

Aquesta tradició, que ha perviscut milers d’anys a la història de Mallorca, ha fet que tota vida els mallorquins tinguin aquestes senalles a les seves cases. L’art del trenat, tradicionalment associat a les dones, s’ha passat de generació en generació.

Les senalles, bosses i tots els productes derivats de la llatra tenen una gran qualitat. La seva fortalesa fa que puguin suportar gran pes i resistir bé el pas del temps.

La fulla prové d’un arbre molt petit anomenat localment “Garballó”. És un tipus de palmera que ha perviscut a la illa. Es recull exclusivament un pic en l’any dins dels primers quinze dies de juliol. És abundant a la costa de llevant de Mallorca i sobretot als municipis de Capdepera i Artà, que és on perviu encara la tradició.

Post A Comment

*