Ximbombes i ximbombers

Si n’hi ha un instrument que defineix la cultura mallorquina és la Ximbomba. Les ximbombes són instruments que han animat les xerrades, festes i reunions dels locals durant moltísim de temps. Es diu que és un instrument humil perquè per pocs que fossin els recursos que un tenia, sempre es disposava d’un atuell, una pell d’animal i una canya.

El major ús de les ximbombes es fa per gener, a les festes tradicionals de Sant Antoni.

L’elaboració artesanal segueix existint i alguns dels que es dediquen a això poden produir entre mil i tres mil exemplars a l’any. El resultat es pot observar a varies fires de les illes, com la Fira del Fang a Marratxí, però també avui les grans superfícies respecten el treball artesanal d’aquests alfarers.

Post A Comment

*